Spełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu
zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez
Eldom siedzibą w Złotowie.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eldom siedzibą w Złotowie,
przy ul. Grochowskiego 11
2) Jako Administrator nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować
się na adres email: eldom_zlotow@op.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, generowania
zamówień, informacji handlowych, marketingu produktów i usług Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
(RODO).
4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska,
Firma, email, danych kontaktowych i adresowych, numer telefonu, numer IP.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom,
czyli firmom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do danych mogą też
mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie
niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych
zakresem zgody.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.
12) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy
złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe wskazano w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust.
1 RODO.

Złotów, ul. Grochowskiego 11
tel. (067) 265 32 89 – AGD
tel. (067) 265 00 44 – RTV
e-mail: eldom_zlotow@op.pl
Złotów, pl. Kościuszki 8
tel. (067) 263 29 42